AB Bostadsgaranti i likvidation

AB Bostadsgaranti ägs av staten och Sveriges Byggindustrier.