Nyheter

Kallelse till årsstämma 2018

Nu ligger kallelsen till årststämman 2018 på hemsidan, under Ekonomisk information mm. Där finns även årsredovisningen för 2017 med revisionsberättelse samt revisorsyttrande.

Läs mer...