Historik och verksamhet

Namnet Bostadsgaranti har sedan 1962 stått för AB Bostadsgaranti, som under åren främst genom produktionsgarantier, ansvarsutfästelser, förskottsgarantier och insatsgarantier gett tusentals köpare av nybyggda bostadsrätter och senare även egnahem ett bra konsumentskydd. Bostadsgaranti har genom sin verksamhet bidragit till att bostadsrättsprojekt genomförts på ett seriöst och för de boende betryggande sätt. Detta har vi dels gjort genom att ta fram kontraktsmallar, normalstadgar m m, dels genom att granska projekten. Vidare har vi utbildat många handläggare i byggföretag med flera i bostadsrättsfrågor.

AB Bostadsgaranti ägs med lika delar av staten och Sveriges Byggindustrier (byggföretagens bransch- och arbetsgivare-organisation).

Det tidigere ägda dotterbolaget Försäkrings AB Bostadsgaranti har fr.o.m. 2014-11-19 ny ägare, Columbia Insurance Company, som är ett helägt bolag inom Berkshire Hathaway-koncernen.

AB Bostadsgarantis mångåriga verksamhet med säkerheter för förskott och insatser vid bostadsrättsprojekt, har upphört per 2012-04-18. Kursverksamheten har upphört per 2013-12-31.

AB Bostadsgaranti är i likvidation fr.o.m. 2018-02-22.