AB Bostadsgaranti (ABO) har sålt Försäkrings AB Bostadsgaranti (FABO)

Köpare av aktierna i FABO är Columbia Insurance Company, som är ett helägt bolag inom Berkshire Hathaway-koncernen.

För vidare information hänvisas till Försäkrings AB Bostadsgaranti.