Kallelse till årsstämma 2016 och årsredovisning för 2015

AB Bostadsgarantis årsstämma avhålls den 27 april 2016. Inför denna publiceras här kallelse, årsredovisning och revisionsberättelse samt revisors yttrande enligt ABL kap. 8 § 45.

Här finns årsredovisning att hämta hem som pdf.