Kallelse till extra bolagsstämma i AB Bostadsgaranti 2018

Nu ligger kallelsen till extra bolagsstämma 2018-04-12 på hemsidan, under Ekonomisk information mm. Där finns även avgångsredovisning för perioden 2018-01-01 – 2018-02-22 med revisionsberättelse.