Protokoll från Årsstämma 2017 i AB Bostadsgaranti

Protokoll från årsstämman 2017  finns nu tillgänglig som pdf under Ekonomisk information.