Protokoll från årsstämma 2018-01-31 och beslut om frivillig likvidation

Nu finns protokoll från årsstämma 2018-01-31 att ladda ned här. På stämman beslöts om frivillig likvidation av bolaget. Till likvidator har utsetts advokat Odd Swarting, Calissendorff Swarting Advokatbyrå KB, Stockholm.