Protokoll från årsstämman 2015

Protokoll från årsstämman 2015 finns nu utlagt under Ekonomisk information.