Protokoll från extra bolagsstämma 2017-11-21

Nu finns protokoll från extra bolagsstämma 2017-11-21 att ladda ned här.