Protokoll från extra bolagsstämma i AB Bostadsgaranti 2018-04-12

Nu finns protokollet från extra bolagsstämma i AB Bostadsgaranti 2018-04-12 tillgängligt under Ekonomisk information.